Etiket

Etiket

Etiket arşivi

E-Fatura Düzenleme

Logo E-Fatura Düzenleme

Logo Go3 E-Fatura Düzenleme , Logo Tıger3 E-Fatura Düzenleme, Logo Go3 E-Fatura Düzenleme Fiyatı, Logo Tıger3 E-Fatura Düzenleme Fiyatı,Tıger3 E-Fatura Düzenleme Fiyatı,  Go3 E-Fatura Düzenleme Fiyatı,E-Fatura Düzenleme Fiyatı

Logo E-Fatura Fiyatı Almak için 444 4 319

e-fatura-logo

E-Fatura UYGULAMASI NEDİR ?

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen
standartlara uygun olarak faturanın;
– Elektronik ortamda oluşturulması,
– Elektronik ortamda muhafazası,
– Elektronik ortamda ibrazı,
– Elektronik ortamda raporlanmasını
kapsayan uygulamaya denir.

E-Fatura FATURASI NEDİR ?

E-Fatura Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz
edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının
elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilme zorunluluğu bulunan faturalardır. Faturalar
mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde veya Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış Özel
Entegratör bilgi işlem sistemlerine gönderilir ve buralarda muhafaza edilir ve ibraz edilir.
NOT : e-Faturada olduğu gibi faturalar Gelir İdaresi üzerinden alıcıya iletilmez. Sadece elektronik ortamda muhafaza
edilir. Ay sonlarında Gelir İdaresine hazırlanan rapor ile bilgi verilir.

LOGO E-Fatura UYGULAMASI

GO Plus, Tiger Plus, Tiger Enterprise, Logo E-Fatura Fiyatı ve LogoConnect ürünlerine, E-Fatura Uygulaması kapsamında
düzenlemeler yapılmıştır. E-Fatura Faturaları LogoConnect ürünü ile UBL-TR formatına çevrilerek,
Özel Entegratöre iletilir. E-Fatura Raporları ise Logo Özel Entegratörde hazırlanır.

LOGO ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK E-Fatura MAİLİNG HİZMETİ 

Ticari Üründen oluşturulan Logo Go3 E-Fatura faturaları LogoConnect programında UBL formatına çevrildikten
sonra ikinci nüshası saklanması için Logo Özel Entegratörlüğe iletilir. Özel Entegratörlük Logo E-Fatura Fiyatı
hizmeti yanında Mailing Hizmeti alan kullanıcıların ilettiği faturalar otomatik olarak faturanın
sahiplerine mail yolu ile iletilebilir.
Logo E-Fatura Mail Hizmeti ile;
– Mailin gönderildiği adresin tanımlanabilmesi
– HTML örneklerinin tarafımıza iletilmesi ile mail formatının müşteri talebi doğrultusunda
hazırlanabilmesi sağlanabilir.

TİCARİ ÜRÜN E-Fatura FATURA NUMARASI TANIMI 

Ticari Ürün SYS’de Yönetim – Kayıt Numaralama – Kayıt Numara Şablonları – e-Fatura altında eArşiv faturaları için öndeğer numara şablonu tanımlanmıştır. Öndeğer numara şablonu kullanıcı
isteğine bağlı olarak bu alandan değiştirilebilir. E-Fatura fatura numaralarıda aynı e-Faturada olduğu
gibi;
– Sabit 3 karakter : ÖRN : “ARV”
– Sabit 4 karakter yıl seçimli : YYYY
– Kalan 9 hane numerik artan olarak üretilir.
Not : E-Fatura Faturası öndeğer şablonu (ARV2015000000001)
E-Fatura (İnternet) Faturası öndeğer şablonu (INT2015000000001)
İnternet üzerinden yapılan satışların fatura numaraları E-Fatura faturalarından farklı olmak zorundadır

 

Logo Go3 E-Fatura,
Logo Tıger3 E-Fatura,
Logo Go3 E-Fatura Fiyatı,
Logo Tıger3 E-Fatura Fiyatı,